Informace o nás

Cílem klubu

je připravit děti již od nejútlejšího věku až po dospívající mládež k vrcholovému sportu.

Prioritou však je vychovat z našich dětí střelce se smyslem pro pořádek a zodpovědnost nejen při střeleckých soutěžích.

 

Jaké charakteristické skupiny dětí jsou pro střelecký sport nejvhodnější?

Pro sportovní střelbu se nejlépe hodí děti bezproblémové, klidné a vyrovnané povahy, které umějí naslouchat.

Proč?

Sportovní střelba je klidový sport a je důležité, jak se střelec umí odreagovat od okolí, psychicky se soustředit na svůj cíl a ovládat své tělo vůči terči a zbrani. V tomto směru jsou na střelce kladeny velké nároky. Musí se naučit umění stability, koordinovanému ovládání svalstva, propracovanému dýchání apod. Záleží tedy na tom, jak střelec dokáže přijímat nové informace.

Střelec začínající i střelec profesionál se neustále střeleckému umění učí.

 

Je to  sport, při kterém velkou roli hraje fyzická a duševní příprava. Vaše dítě naučíme nejen sportovnímu chování,  posílíme jeho růst ve sportovní střelbě ale i v životě.